Nước sạch đóng vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống con người. Do nhu cầu ăn uống và sinh hoạt như tắm rửa, giặt giũ,....mà nhu cầu sử dụng nước sạch là không thể thiếu.